Tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser

Klassindelning 
Klubbtävlingar
A: + 8,0 - 12,2
B: 12,3 – 20,5
C: 20,6 -54,0

Damtävlingar
A: + 8,0 - 18,0
B: 18,1 – 27,3
C: 27,4 – 54,0

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Tävlingarna spelas om inget annat anges som singeltävling 18 hål slagtävling för A-klass,18 hål slaggolf för B-klass och 18 hål PB för C-klass.
Gul tee för herrar och röd tee för damer. Herrar 75 år äger rätt att spela från röd tee om man angivit det i tävlingen och tävlingen medger detta. Damer 70 år äger rätten att spela från orange tee om man innan tävlingen har angivit det samt att det är godkänt av tävlingen. 
Första start för alla tävlingar är: före 1 maj och efter 31 aug kl. 09.00. Under maj, juni, juli och augusti kl. 08.00. (Om inget annat anges.)
Undantaget är oldtimerstävlingar som alltid startar kl 09.00 om inte annat anges.

ANMÄLAN
Anmälan skall ske via golf.se eller via anslag i klubbhuset.
Anmälningstiden (om inget annat anges) går ut kl 12.00 två dagar före tävling. 
Ex. vid tävling lördag går anmälningstiden ut torsdag kl. 12.00.

Åldersgräns för medverkan på seniortävlingar är 12 år och damtävlingar är 16 år.

Anmälningsavgift 100:- vid singeltävling och 200:- vid par tävling. Vid damtävlingar gäller 80:- respektive 140 kr/par.

Övrig tävlingsgreenfee beslutas inför varje enskild tävling.

Vissa lördagstävlingar har max antal deltagare. Kontrollera respektive tävling för gällande bestämmelser.

STARTLISTA
Startlista anslås senast kl 15.00 dagen före tävlingsdagen i klubbhuset.
Listan återfinns från samma tidpunkt på vår hemsida www.fjallbackagk.se.


INCHECKNING
Ska äga rum senast 20 minuter före angiven starttid. Giltigt golf id skall uppvisas vid alla tävlingar.
Tävlingsledare äger rätt att utesluta anmäld deltagare från tävling om denne saknar giltigt golf id.

PRISUTDELNING
Tävlande som har pris att hämta ska närvara vid prisutdelning. I annat fall förlorar han/hon rätten till priset (gäller ej vid KM).
Tävlingsledningen kan, efter information från den tävlande, medge att godtagbart skäl föreligger att inte närvara vid prisutdelningen.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Förbehåller sig rätten till ändringar i tävlingsprogrammet.

Särskilda tävlingsbestämmelser

Onsdagstävlingar spelas från mitten av april till slutet av september. 

Damtävlingar spelas under året på onsdagar.

Oldtimers spelas på torsdagar och startar klockan 09.00 om inte annat anges.

Ord och begrepp
SLAGTÄVLING innebär att bollen spelas tills den är i hål oavsett antal slag.

SLAGGOLF innebär att bollen plockas upp om den inte spelats i hål innan hålets par plus 5 slag. Du noterar i dessa fall 8 slag på par 3-hål, 9 slag på par 4-hål och 10 slag på par 5-hål.

FYRBOLL innebär att två spelare bildar lag. 
Det bästa resultatet på varje hål är lagets bästa resultat. 
Båda spelarnas resultat skall antecknas på scorekortet.

FOURSOME innebär att två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag. Man slår ut från varannan tee. (Den ene slår ut från alla udda hål och den andre från alla jämna hål). 

MATCHSPEL är en tävling mellan två spelare om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet färre antal slag netto än motspelare. Varje hål vinns, delas eller förloras. Match kan spelas med eller utan hcp.

GREENSOME innebär att båda spelarna slår ut från samtliga tees. Därefter väljer man vilken boll man vill spela vidare på . Den som inte slog den valda bollenslår andra slaget och därefter vartannat slag.