De första 10 årens klubbverksamhet

De första klubbhuset gjordes på enklast möjliga sätt för att hjälpligt betjäna ett fåtal medlemmar. Huset ritades av Tingvalla byggservice (Carl Järund), som även skänkte dörrar till 72 bagskåp. Byggnaden uppfördes vintern 1966-67 av Gunnar & C:o. Klubbverksamheten sköttes på somrarna 1966-67 av skolungdomar, som serverade kaffe och smörgåsar, men som även sålde golfutrustning. Utrymmet för denna verksamhet var begränsat till den del av den nuvarande vagnboden som ligger till vänster om dörren ca 15 m2. Ovan beskrivna utrymmen blev snart otillräckliga. Det saknades duschar, servering av mat till greenfeegäster och en bättre shop. Men det var ont om pengar och vi hade bara en 9-hålsbana. Det måste därför än en gång bli en provisorisk lösning. Den 8/10 1969 fick vi byggnadstillstånd, att förlänga vagnboden med 10 meter. Den nya delen inrymde restaurang med kök, shop och betalning av greenfee. I den södra delen blev det plats för omklädning och duschar för damer och herrar. Vi hade härmed fått en ganska mysig restaurang som med provisoriska hjälpmedel betjänade medlemmar och gäster på ett bra sätt. Utanför restaurangen fanns en liten uteservering, som var rätt flitigt använd. Tillbyggnaden uppfördes av Gunnar & C:o 1969-70.