Golfbanans första 9 hål byggs

Frågan var nu hur sen golfbana i Fjällbacka kunde finansieras. Befolkningsunderlaget var begränsat och bland sommargästerna kunde man räkna ca tio golfare. Det var i detta läge som idén med aktiebolag kom fram. Man fick anteckna sig för en aktie på 100:- kr mot fritt spel på golfbanan. Ingen återbetalning av lånet utlovades, förrän alla anläggningar med klubbhus etc hade betalats. Med dåvarande penningvärde ansågs detta vara en ganska tvivelaktig investering. Försäljning av andelar gick också trögt, med genom operation "dörrknackning" kunde så småningom 57 andelar placeras.

Bolaget inregistrerades den 14/8 1965 och fick namnet AB Fjällbacka Golfbana. Styrelsen bestod från början av Sten Carlqvist, Gunnar Hindemark, Carl Järund, Harry Järund och Leif Pinéus. 1972 invaldes Helge Carlqvist…1988 avgick Leif Pinéus och Erik Järund invaldes.

En av styrelsens första åtgärder var att söka en arkitekt för den planerade golfbanan. Man beslöt att anlita Erik Röhss som tidigare bl a anlagt Öijared och Lysegården. På hösten 1965 kunde E R efter åtskilliga besök på området presentera flera förslag till 18 hål, som till sist fick den sträckning vi har i dag.

Sommaren 1966 anlades det första 9 hålen i egen regi med Erik Röhss som arbetsledare. Arbetet gynnades av ett strålande sommarväder. Greener och fairways kunde således planenligt besås i slutet av augusti och hela banan låg grön senare på hösten. Då kunde man även komma ut till ön via den norra bron, som kommit på plats.

Banan byggdes utan arbetskrävande anordningar. Gräset på fairways och greener var av bästa kvalitet och greenerna hade automatisk bevattning. Med det fanns inga gräsutslag, inga fairwaybunkrar och endast ett tiotal greenbunkrar. Men vi hade fått en golfbana.

Det var nu hög tid att skapa intresse för golf. Några entusiaster hade redan prövat sin swing på Fjällbacka IK´s fotbollsplan, men sommaren 1966 kunde nuvarande drivingrange tas i bruk för träning. Det gjorde tom en provisorisk korthålsbana där, för att stimulera intresset för golf. Denna "tjuvstart" skapade emellertid framtida problem, då denna del av banan el blev upplöjd och sådd som all övrig mark.

1967 invaldes Fjällbacka Golfklubb i Svenska Golfförbundet och fick beteckningen FjGK.

Början av 1967 var banan spelbar utom hål 1 och nuvarande hål 18. Den södra delen av ön hade tidigare inte varit "brukad" och tog därför längre tid att "kultivera". Man började därför på andra tee och gjorde 18:e till par 3.

Den 9/7 invigdes de första nio hålen av golfförbundets ordförande Erik Adelswärd, som slog den första officiella bollen över Anråsälven. Innan dess hälsade ordföranden i Fjällbacka Golfklubb välkommen till de ca 500, som trots ett stilla regn hade mött upp. Kommunalordförande Raymond Hansson överlämnade blommor och tackade för ett "härligt friskt initiativ". Trots regnvädret följde alla matchen runt banan och eftersom golf var nytt för de flesta, var en av klubbens medlemmar Lars-Bertil Liedholm speaker. Invigningen avslutades med en fest på Badrestaurangen, som var fullsatt (225 personer).