Klubbhuset på berget

Medlemsantal och greenfee ökade emellertid varje år och behovet av ett riktigt klubbhus blev mer och mer angeläget. Meningarna var fortfarande delade i fråga om bästa platsen för ett klubbhus. Det förelåg tre förslag. Nuvarande platsen för vagnboden. Ovanpå omklädningsdelen samt uppe på berget söder om 18:e green. Man ville inte flytta 18:e green och därför föll förstnämnda förslaget. Av de återstående valdes placeringen på berget. I slutet av sommaren 1986 var alla överens om hur klubbhuset med omgivning skulle se ut. Efter det årets Hummergolf påbörjades bygget med sprängning för vägar, markplan etc i egen regi med hjälp av Gunnar & C:o. Lagon till golfsäsongen 1987 stod klubbhuset klart att användas- Efter många års planerande hade vi nu fått ett klubbhus som kunde erbjuda våra medlemmar en god service och en trevlig samlingspunkt. Vi kunde också ta emot greenfeegäster på ett bättre sätt.